Browsed by
ماه: دسامبر 2022

تست HLA-typing یا ارزیابی توالی آنتی ژن های لکوسیت انسانی

تست HLA-typing یا ارزیابی توالی آنتی ژن های لکوسیت انسانی

تست  HLA-typing یا ارزیابی توالی آنتی ژن های لکوسیت انسانی Human leukocyte antigen (HLA) typing HLA-typing یکی از تست های بسیار اختصاصی و حساس محسوب می شود که تنها در آزمایشگاه های تخصصی قابل انجام است. در این تست توالی های ژنی اختصاصی که با سیستم ایمنی افراد در ارتباط هستند، مورد ارزیابی قرار می گیرند. افراد با توجه به توالی های HLA که در ژنوم بیان می کنند می توانند مستعد بروز بیماری های خاص بوده یا در برابر…

Read More Read More