تست مولکولی (PCR) کووید ۱۹

تست مولکولی (PCR) کووید ۱۹

کووید 19

با توجه به تایید آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت توسط انستیتو پاستور ایران و مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت برای انجام تست مولکولی (PCR) کووید ۱۹ ، این آزمایشگاه پذیرای شما برای انجام این تست می باشد

رشت ، گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم

🔬 آزمایشگاه جم رشت :
@jampath
🔸 کانال تخصصی ژنتیک پزشکی آزمایشگاه جم رشت :
@jamgene

☎️ ۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۰
☎️ ۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۱
☎️ ۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۲
☎️ ۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۳
☎️ ۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۴
☎️ ۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۵
🌐 http://www.jamgene.ir/
🌐 http://www.jampath.com/

 

Comments are closed.