مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک

روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ صبح مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم

رشت ، گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتولوژی و ژنتیک پزشکی جم
www. jampath.com

☎️ ۳۲۱۳۳۲۹۰-۹۵

🌐 http://www.jamgene.ir/
🌐 http://www.jampath.com/

 

Comments are closed.