اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه
توجه توجه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی جم رشت به هیچ عنوان در هیچ سایت و شبکه اجتماعی و فضای مجازی بصورت آنلاین استخدام ندارد .
باتشکر

🌐 http://www.jamgene.ir/
🌐 http://www.jampath.com/

Comments are closed.