نشانه های کمبود پروتئین در بدن

نشانه های کمبود پروتئین در بدن


👈🏻چشم های ورم کرده
👈🏻گونه های پف آلود
👈🏻درست های متورم
👈🏻موهای ظریف
👈🏻پوست خشک
👈🏻ابهام ذهنی
👈🏻احساس سستی بدن
https://www.jampath.com

Comments are closed.