عوارض خوردن نوشابه برای هر یک از اعضای بدن

عوارض خوردن نوشابه برای هر یک از اعضای بدن


← قلب : خطر سکته
← مغز :کاهش حافظه
← کلیه ها : سنگ کلیه
← دندان ها : پوسیدگی
← معده : زخم معده و نفخ
← استخوان ها : پوکی استخوان
www.jampath.com

Comments are closed.