کمبود ویتامین D منجر به چاقی میشود

کمبود ویتامین D منجر به چاقی میشود

کمبود ویتامین D منجر به چاقی میشود

در صورتی که مقدار ویتامین D کم باشد، سطح کلسترول افزایش می‌یابد و در نتیجه چربی‌ها در بدن ذخیره می‌شوند.

Comments are closed.